கார் கேமராவின் நீர்ப்புகா சோதனை

2020-11-13

கார் கேமராவின் நீர்ப்புகா சோதனை


கார்லீடரின் கார் கேமராக்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு மணிநேரமாவது தண்ணீரில் முழுவதுமாக மூழ்கி, ஒரு மணிநேரம் அடுப்பில் வைத்து உலர்த்த வேண்டும், கேமராவில் தண்ணீர் இல்லை என்பதை உறுதிசெய்து, வயதான பரிசோதனைக்காக வயதான அறையில் வைக்க வேண்டும்.