கார் கேமரா சிப் சுத்தமானது

2020-11-18

கார்லீடரின் கார் கேமரா சில்லுகள் முழுவதுமாக மீண்டும் மீண்டும் சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும், இது படக் காட்சியின் உயர் தரத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது.