கார் கேமராக்கள் முழுமையாக நீரில் மூழ்கக்கூடியவை

2020-12-07

கார் கேமராக்கள் முழுமையாக நீரில் மூழ்கக்கூடியவை

கார்லீடரின் கார் கேமராக்கள் குறைந்தது ஒரு மணிநேரம் முழுவதுமாக நீரில் மூழ்கி, 75â-80â வெப்பநிலையுடன் அடுப்பில் உலர்த்தப்பட்டு, வாகன கேமராக்களின் செயல்பாடுகளை மீண்டும் ஒருமுறை சோதிக்கவும்.

www.szcarleaders.com

Sales5@szcarleader.com