கார் கேமராவின் PVC போர்டின் மூலையைத் தேய்க்கவும்

2020-12-28

கார் கேமராவின் PVC போர்டின் மூலையைத் தேய்க்கவும்

ஒவ்வொரு கார்லீடரின் கார் கேமரா PVC போர்டின் மூலையில் உள்ள கோணத்தைத் தேய்க்கவும், பின்னர் அது கேமரா லென்ஸுடன் சரியாகப் பொருந்தி சிறந்த படத் தரத்தைக் காண்பிக்கும்.

www.szcarleaders.comsales5@szcarleader.com