டிரக் பாதுகாப்பு அமைப்புகளின் எதிர்காலம்

2020-08-04

வர்த்தக வாகனத்தில் இன்று மிகவும் பொதுவான பாதுகாப்பு அம்சங்கள் முன்னோக்கி மோதல் எச்சரிக்கை, சந்து புறப்படும் எச்சரிக்கை மற்றும் குருட்டுத்தனமான கண்காணிப்பு போன்ற செயல்பாடுகளின் மூலம் எச்சரிக்கை திறன்களை வழங்குகின்றன. வரவிருக்கும் சம்பவம் குறித்து ஓட்டுநருக்கு எச்சரிக்க இந்த அமைப்புகள் வாகன வண்டியில் கேட்கக்கூடிய மற்றும் / அல்லது காட்சி எச்சரிக்கைகளை வழங்குகின்றன.

பாதுகாப்பு அமைப்புகளின் அடுத்த பரிணாமம் கணினி தலையீட்டை உள்ளடக்கியது, அங்கு இயக்கி இல்லாவிட்டால் பாதுகாப்பு அமைப்பு செயல்படும். தானியங்கி அவசரகால பிரேக்கிங் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. இந்த செயல்பாட்டுடன், ஒரு பொருள் கண்டறியப்பட்டால் மற்றும் இயக்கி பிரேக்கில் தீவிரமாக ஈடுபடாத நிலையில் கணினி தானாக பிரேக்குகளைப் பயன்படுத்தும். 

பாதுகாப்பு அமைப்புகளில் தொடர்ந்து சென்சார் மற்றும் கேமரா ஒருங்கிணைப்பு

வாகனப் பாதுகாப்பு அமைப்புகளின் அடுத்த பரிணாமம், ஒரு பொருள் கண்டறியப்படும்போது வணிக வாகனம் ஓட்டுநரின் சார்பாக தலையிட அனுமதித்தது, கேமரா மற்றும் சென்சார் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் பொருள் அங்கீகாரத்தை உள்ளடக்கியது, இது ஒன்றாக அறியப்படுகிறதுஇணைந்த தொழில்நுட்பம்.

இணைந்த தொழில்நுட்பம் ரேடார் மற்றும் கேமராவிலிருந்து தகவல்களைப் பயன்படுத்துகிறது, டிரக்கின் பாதையில் என்னென்ன பொருள்கள் உள்ளன என்பதைக் கண்டறியவும், வகைப்படுத்தவும் தீர்மானிக்கவும்,நிபுணர் அறிவுறுத்தினார்.கேமராவும் ரேடாரும் இணைவில் அல்லது இணைந்து செயல்படும்போது, ​​பொருள் அங்கீகாரம் பெரிதும் அதிகரிக்கும். பொருள் அங்கீகாரத்தின் இந்த அதிகரிப்பு நகரும் அல்லது நிலையான வாகனங்களில் பிரேக்கிங், செயல்திறன் மற்றும் பொருளைக் கண்டறிதல் மற்றும் நகரும் பாதசாரிகளை மேம்படுத்தலாம்.

டிரைவர் எதிர்கொள்ளும் கேமராக்கள் பாதுகாப்பு அமைப்புகளில் ஒருங்கிணைக்கப்படும் இடத்திற்கு கேமரா தொழில்நுட்பம் முன்னேறும் என்று நிபுணர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள், கூடுதலாக சுற்றுப்புற காட்சி கேமராக்கள் மற்றும் வணிக வாகன பாதுகாப்பு அமைப்புகளுடன் ஒருங்கிணைந்த காப்பு கேமராக்கள்.