கார்லீடரின் கார் கேமராவின் தர சோதனை

2020-09-23

தேசிய தினம் மற்றும் மத்திய இலையுதிர் தினத்தின் நீண்ட விடுமுறைக்கு முன்பே அதிகமான ஆர்டர்கள் வருகின்றன! ஆனால் ஒவ்வொரு வாகன கேமராவின் தர சோதனையும் ஒவ்வொன்றாக கவனமாக செய்ய வேண்டும்!