கார் கேமராவின் வீடியோ காட்சி விளைவு சோதனை

2020-10-28


CARLEADER's வாகனக் கேமரா ஒவ்வொன்றும் கடுமையான ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும், ஸ்க்ரூ தளர்வாக இல்லை என்பதை உறுதிசெய்ய தீவிரமாக குலுக்க வேண்டும், மேலும் ஒவ்வொரு கேபிளும் இறுக்கமாக இணைக்கப்பட்டு, இருண்ட சூழ்நிலையில் படக் காட்சி விளைவைச் சரிபார்க்க ஐஆர் இரவு பார்வை புள்ளியை மறைத்து, மூடி கரும்புள்ளி அல்லது கரும்புள்ளி இருக்கிறதா என்று பார்க்க குமிழி பருத்தியுடன் கூடிய லென்ஸ்.