கார் கேமராவின் லென்ஸ் தர சோதனை

2020-12-16


கார் கேமராலென்ஸ் தர சோதனைகார்லீடரின் கார் கேமராக்கள்ஹவுசிங் ஷெல் அசெம்பிள் செய்வதற்கு முன் ஒற்றை லென்ஸ் செயல்பாட்டைச் சோதிக்க வேண்டும். அசெம்பிள் செய்த பிறகு சோதிக்கவும்d,பின்னர் நீரில் மூழ்கி, முற்றிலும் சோதனை செய்த பிறகு சோதிக்கவும்கார்கேமராவின் தரம் குறைந்தது 3 மடங்கு. உறுதிகார்லீடரின் கார் கேமராக்கள்சிறந்த பட விளைவைக் காண்பிக்கும்.

www.szcarleaders.com

sales5@sacarleader.com