தரம் தான் நம் வாழ்க்கை

2020-12-18

தரம் தான் நம் வாழ்க்கை

கார்லீடர்âs கார் மானிட்டர்கள் அசெம்பிள் செய்வதற்கு முன் தரப் பரிசோதனையை மேற்கொள்ள வேண்டும், சரி என்றால் அவுட் ஷெல்லை மூட வேண்டும், பிறகு குறைந்தது 8 மணிநேரம் வயதான சோதனைக்குப் பிறகு மீண்டும் தரப் பரிசோதனையை மேற்கொள்ள வேண்டும்.கார்லீடர்âs வாகன மானிட்டர்கள் தரச் சோதனைக்கு 2 முறை சோதிக்க வேண்டும். தரம் தான் நம் வாழ்க்கை!


www.szcarleaders.com

sales5@szcarleader.com